therapievormen

Afhankelijk van de aard en ernst van je klachten, kan ik je verschillende therapievormen of combinaties daarvan voorstellen:

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een actieve therapie die je kan helpen om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee te leren omgaan. Naast het doorbreken van problematische gedragspatronen worden ook de negatieve gedachten die problemen in stand houden aangepakt. Door Cognitieve Gedragstherapie kun je de kleur van de bril waarmee je naar jezelf en de wereld kijkt veranderen.

Oplossingsgerichte therapie is een kortdurende, resultaatgerichte therapievorm die je kan helpen om een door jou gewenste toekomst te bereiken. Als psycholoog ondersteun ik je bij het zoeken naar je eigen kracht, naar concrete oplossingen en naar hulpbronnen die je kunt aanspreken. De vraag naar hoe een probleem is ontstaan, is voor deze therapie minder van belang.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die kan worden toegepast bij het verwerken van een nare, ingrijpende ervaring. Door het volgen van de EMDR-procedure verliest de herinnering aan een traumatische ervaring langzaam maar zeker aan kracht en emotionele lading. Hierdoor wordt het gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken en krijgt de herinnering eraan een minder bedreigende betekenis.

Schematherapie wordt toegepast om hardnekkige gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Schema’s zijn een soort interne ‘blauwdrukken’ die bepalen hoe je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. Door te onderzoeken welke ervaringen uit het verleden een negatieve invloed op je dagelijkse leven hebben, kun je deze patronen leren doorbreken en leer je je eigen behoeftes beter te herkennen.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) kan je helpen om de gedachten en emoties die je geluk in de weg staan los te laten en je energie meer te richten op zaken die je wel kunt beïnvloeden, zoals je eigen gedrag. ACT richt zich dus minder op wat je precies denkt en voelt, maar meer op de manier waarop je met die gedachten en gevoelens omgaat.

Mindfulness is het tegenovergestelde van leven op de automatische piloot. Via ademhalings-, ontspannings- en lichaamsgerichte oefeningen leer je je aandacht te richten op wat er nu, in het huidige moment, gebeurt. Sensaties, gevoelens en gedachten komen en gaan, en je probeert ze met openheid en acceptatie gade te slaan, ook als ze minder aangenaam zijn. Via Mindfulness kun je loskomen van oordelen en belemmerende denkpatronen, waardoor je meer innerlijke kalmte en rust kunt ervaren.

Symbooldrama/dagdroomtherapie. In deze therapie staat het beleven van innerlijke beelden op de voorgrond. De innerlijke beelden geven zicht op onbewuste gevoelens en gedachten. Deze vorm van therapie is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen, die moeite hebben met verwoorden van gevoelens.