Tarieven

Tarieven 2020

Binnen de verzekerde zorg wordt onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Mijn praktijk is alleen werkzaam binnen de Basis Generalistische GGZ.

Volwassenen vanaf 18 jaar BGGZ
Ik heb voor 2020 contracten met de zorgverzekeraars: Multizorg/VRZ, DSW, CZ, Delta Loyd, Ohra, Achmea, Zilveren Kruis, DSW,  De Friesland. De vergoeding valt onder het eigen risico. Wanneer je aangesloten bent bij een andere zorgverzekeraar, moet je zelf informatie bij je zorgverzekeraar opvragen voor de mogelijkheden van vergoeding. Dit hangt af van je polis.

Kinderen tot 18 jaar BGGGZ
Volgens de nieuwe jeugdwet, worden psychologische behandelingen voor deze leeftijdsgroep vergoed door de gemeente. Voor 2020 is een contract gesloten met de gemeente Den Haag en randgemeenten (regio Haaglanden). Wanneer je je kind wilt aanmelden bij de praktijk, is er altijd een verwijzing nodig van je huisarts. Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis GGZ. Ik declareer rechtstreeks bij de gemeente Den Haag en de aanpalende gemeenten. Als ouder hoef je zelf niet te declareren.

Onverzekerde zorg

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, krijg je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Wanneer je toch psychologische behandeling wilt,  betaal je de kosten van dit onverzekerd Product (OVP) zelf. Het tarief voor de onverzekerde zorg bedraagt € 110,27  per zitting. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

Liefdesverdriet
Ik hanteer bij  liefdesverdriet het tarief van € 110,27 per zitting. Deze gesprekken worden vergoed door je zorgverzekeraar, wanneer je bent verwezen door je huisarts. Zonder verwijzing van de huisarts ontvang je maandelijks van de praktijk de nota.

Registratie
Ik ben geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG en bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (www.Psynip.nl) als Kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Ik voldoe daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Prestatieafspraken met zorgverzekeraars
De praktijk declareert naar je zorgverzekeraar of de gemeente via een bepaalde prestatie: Kort, Middel, of Intensief, elk met bijbehorende behandelduur en tarieven. Is er sprake van verzekerde zorg, dan zijn er drie behandeltrajecten (prestaties) die vergoed kunnen worden, afhankelijk van wat nodig is voor jou of jouw kind. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die de praktijk heeft gemaakt met je zorgverzekeraar. In overleg met jou kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van de klacht(en) toch meer tijd vraagt. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face, e-health, of gemixed) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten.

Monitoring
Wanneer je kiest voor verzekerde zorg is het invullen van vragenlijsten, de zogenoemde ROM-metingen, (Rating Outcome Monitoring) aan het begin en aan het eind van de behandeling verplicht gesteld door de gecontracteerde zorgverzekeraars en de gemeente. Om alle belangen (die van jou en mij) zo goed mogelijk te behartigen, hecht ik er zeer aan om aan alle vereisten te voldoen.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Bel dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af (niet per sms of whatsapp!). Bel je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. Deze kosten  (E.95,-) kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar of de gemeente, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Eigen risico
Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op je eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. In 2020 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.