Tarieven

Tarieven 2023

 Mijn praktijk is werkzaam binnen de Basis Generalistische GGZ.

Volwassenen vanaf 18 jaar BGGZ gecontacteerde zorg:
Voor 2023  zijn we gecontracteerd met de zorgverzekeraars:

ASR/Ditzo, DSW, CZ, Delta Loyd, Ohra, Achmea, Zilveren Kruis, DSW,  De Friesland, OMW, Zorg en Zekerheid, ONVZ en EMO. De vergoeding valt onder het eigen risico.

Per 2022 geldt  het Zorg Prestatie Model (ZPM). Informatie over het ZPM vind je hier. Dit betekent dat de duur van een consult het tarief bepaalt (planning = realisatie)  Er wordt hierbij uitgegaan van de tijd die wordt ingepland. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten zal de agenda (en dus ook de declaratie)  daar naar worden aangepast. Er wordt maandelijks gefactureerd naar jouw zorgverzekeraar.

Niet gecontracteerde zorg  

Wanneer we niet gecontracteerd zijn met jouw zorgverzekeraar, dan ontvang je aan het eind van iedere maand een factuur van ons. Je kunt deze vervolgens zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar. Vraag altijd eerst bij jouw zorgverzekeraar naar  de mogelijkheden van vergoeding. Dit hangt af van je polis. Bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar ontvang je aan het eind van iedere maand een nota van mijn praktijk, die je zelf kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Bij niet gecontracteerde zorg hanteer ik 100% van het NZA tarief. 

Onverzekerde zorg

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, krijg je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Wanneer je toch psychologische behandeling wilt,  betaal je de kosten van dit onverzekerd Product (OVP) zelf. Het tarief voor de onverzekerde zorg bedraagt € 150,- per zitting van 45 minuten directe tijd  en 15 minuten indirecte tijd. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

Liefdesverdriet
Ik hanteer bij  liefdesverdriet het tarief van € 150,- per zitting van 60 minuten. Deze gesprekken worden alleen vergoed door je zorgverzekeraar, wanneer je bent verwezen door je huisarts. Zonder verwijzing van de huisarts ontvang je maandelijks van de praktijk de nota.

 

Hier NZa-tarieven-2023 via LVVP  vind je informatie over tarieven en betalingsvoorwaarden van de praktijk. 

2023-Algemene-Voorwaarden-volwassenen-Praktijk-voor-psychologie-Schaart vind je de algemene voorwaarden van de praktijk. 

Registratie
Ik ben geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG  Ik voldoe daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Monitoring
Wanneer je kiest voor verzekerde zorg , dient er binnen de intakefase (meestal de eerste 2 gesprekken) een vragenlijst  (HONOS+) te worden afgenomen. Deze vragenlijst nemen we samen door en jouw antwoorden komen in jouw dossier. De HONOS geeft zicht op de zorgvraagtypering.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Mail dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af (niet per sms of whatsapp!). Mail je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. Deze kosten  (E.95,-) kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Deze voorwaarde geldt ook bij het eerste gesprek (intake).  We hebben een flinke wachtlijst, en zodra iemand zonder afmelding niet verschijnt, had ik iemand anders kunnen inplannen.  Als praktijk zijn we genoodzaakt om deze no-show afspraak strikt na te leven. Wanneer de no-show kosten niet worden betaald, volgt een incassoprocedure.

Eigen risico
Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op je eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. In 2023 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.