Tarieven

Tarieven 2024

Mijn praktijk is werkzaam binnen de Basis Generalistische GGZ.

De kosten van de behandeling.

Een behandeling kent twee soorten gesprekken (consulten): behandeling en diagnostiek. De meeste gesprekken zijn behandelconsulten. In diagnostiekconsulten onderzoeken we jouw klachten en hulpvraag om tot een passende diagnose en behandelplan te komen (intakegesprek). ​Beide consultsoorten hebben een vast, wettelijk bepaald tarief. Veelal is het eerste gesprek (intake) een diagnostiekconsult van 90 minuten, zodat we uitvoerig kunnen stil staan bij jouw klachten, de reden van jouw komst, jouw hulpvraag/hulpvragen en jouw gewenste eindresultaat. 

Hier vind je de NZA tarieven voor de basis GGZ 2024. 

Geen contracten met zorgverzekeraars

Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Hierdoor ben ik vrij om samen met jou de beste behandelmethode en behandelduur te bepalen, zonder dat de verzekeraar hier invloed op heeft. Ondanks dat we zonder contracten werken, heb je recht op vergoeding door de zorgverzekeraar. Zie voor meer informatie over dit onderwerp Contractvrije Psycholoog. 

Per 2022 geldt  het Zorg Prestatie Model (ZPM). Informatie over het ZPM vind je hier. Dit betekent dat de duur van een consult het tarief bepaalt (planning = realisatie)  Er wordt hierbij uitgegaan van de tijd die wordt ingepland. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten zal de agenda (en dus ook de declaratie)  daar naar worden aangepast. Er wordt maandelijks gefactureerd naar jou. Na betaling aan mijn praktijk, kun je je factuur indienen bij jouw zorgverzekeraar.

Niet gecontracteerde zorg  

Omdat ik niet gecontracteerd ben met jouw zorgverzekeraar, ontvang je aan het eind van iedere maand een factuur van mijn praktijk. Je kunt deze vervolgens zelf declareren bij jouw zorgverzekeraar. Vraag altijd eerst bij jouw zorgverzekeraar naar  de mogelijkheden van vergoeding. Dit hangt af van je polis. 

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Hoeveel de zorgverzekering uitkeert, is wettelijk bepaald. Een aantal factoren is hierbij van belang:

De hoofddiagnose moet passen binnen de voorwaarden. De meeste, regelmatig voorkomende diagnoses vallen onder de voorwaarden van de basisverzekering en zullen dus door alle zorgverzekeraars worden vergoed. Voor minder vaak voorkomende diagnoses hoeft dit niet zo te zijn en kan het per verzekeraar verschillen. Het is dus belangrijk om na te gaan in de voorwaarden van je verzekeringspolis hoe het in jouw geval zit. Als het niet duidelijk is, kun je altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar. 

Soorten zorgpolissen 

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling bij ons. Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan. Voor de basisverzekering heb je de keuze uit drie varianten: een restitutiepolis, een combinatiepolis en een naturapolis.

Restitutiepolis: je krijgt volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders en je hebt dus de vrije keuze naar wie je toe gaat. Als je in behandeling wilt bij ons, dan is dit de meest gunstige variant.

Combinatiepolis: een combinatiepolis houdt in dat voor sommige vormen van zorg alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig worden vergoed, terwijl bij andere vormen ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus let hier goed op!

 

Een aantal diagnoses dat over het algemeen niet vergoed wordt:

  • aanpassingsstoornissen;

  • slaapstoornissen;

  • bepaalde seksuele stoornissen;

  • specifieke fobieën;

  • werkproblemen;

  • relatie- en gezinsproblemen;

  • liefdesverdriet, rouwverwerking (na een relatiebreuk)
Naturapolis: bij een naturapolis heb je afgesproken alleen een volledige vergoeding te krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders. Indien je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat zoals wij, moet je een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is, verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt 60 tot 80% van het tarief vergoed.

Het eigen risico

De zorg die wij leveren valt onder het wettelijk verplichte eigen risico. Voor dit jaar is dat wederom vastgesteld op € 385,- per kalenderjaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de kosten. 

Bij niet gecontracteerde zorg hanteer ik 100% van het NZA tarief. Dit heet Onverzekerd Produkt (OVP), en bedraagt E.161,- voor een behandelsessie van een uur.   

Politiek en GGZ: Met het oog op transparantie rondom kosten en contractering hier een document met het standpunt van de LVVP (één van mijn beroepsverenigingen) ten aanzien van (on)gecontracteerd werken en de rol van zorgverzekeraars hierin. Het schetst een beeld van de politieke context van de huidige vrijgevestigde GGZ en de keuzes die momenteel gemaakt worden door beleidsmakers. In deze video  legt collega Anja de Bok, GZ-psycholoog, uit hoe soortgelijke praktijken als ik binnen mijn praktijk worstelen met het morele dilemma van wel of niet contracteren. 

 

Onverzekerde zorg

Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, krijg je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Wanneer je toch psychologische behandeling wilt,  betaal je de kosten van dit onverzekerd Product (OVP) zelf. Het tarief voor de onverzekerde zorg bedraagt € 161,- per zitting van 60 minuten directe tijd  en 15 minuten indirecte tijd. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Hier vind je de NZA tarieven voor de basis GGZ 2024. 

2023-Algemene-Voorwaarden-volwassenen-Praktijk-voor-psychologie-Schaart vind je de algemene voorwaarden van de praktijk. 

Voor liefdesverdriet, rouw na een relatiebreuk: raadpleeg www.liefdesverdriepsycholoog of www.relatiebreuk.nl (speciaal voor mannen). Er gelden hier andere, eigen coaching tarieven. Neem contact met mij op als je hier meer over wilt weten. 

 

 

Registratie
Ik ben geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG  Ik voldoe daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Monitoring
Wanneer je kiest voor verzekerde zorg , dient er binnen de intakefase (meestal de eerste 2 gesprekken) een vragenlijst  (HONOS+) te worden afgenomen. Deze vragenlijst nemen we samen door en jouw antwoorden komen in jouw dossier. De HONOS geeft zicht op de zorgvraagtypering.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Mail dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af (niet per sms of whatsapp!). Mail je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. Deze kosten  (E.95,-) kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Deze voorwaarde geldt ook bij het eerste gesprek (intake).  Ik heb een flinke wachtlijst, en zodra iemand zonder afmelding niet verschijnt, had ik iemand anders kunnen inplannen.  Als praktijk ben ik dus  genoodzaakt om deze no-show afspraak strikt na te leven. Wanneer de no-show kosten niet worden betaald, volgt een incassoprocedure via Medicas. 

Eigen risico
Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op je eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. In 2024 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.