Tarieven

Tarieven 2021

Binnen de verzekerde zorg wordt onderscheid gemaakt tussen Basis Generalistische GGZ (BGGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Mijn praktijk is alleen werkzaam binnen de Basis Generalistische GGZ.

Volwassenen vanaf 18 jaar BGGZ gecontacteerde zorg:
Ik heb voor 2021 contracten met de zorgverzekeraars: Multizorg/VRZ, DSW, CZ, Delta Loyd, Ohra, Achmea, Zilveren Kruis, DSW,  De Friesland. De vergoeding valt onder het eigen risico.

Volwassenen vanaf 18 jaar BGGZ niet gecontacteerde zorg.Wanneer je aangesloten bent bij een andere zorgverzekeraar, moet je zelf informatie bij je zorgverzekeraar opvragen voor de mogelijkheden van vergoeding. Dit hangt af van je polis. Bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar ontvang je aan het eind van het behandeltraject een nota van mijn praktijk, die je zelf kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar. Bij niet gecontracteerde zorg hanteer ik volgende bedragen (zie NZA).

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 522,13 
180002 Middel € 885,01 
180003 Intensief € 1.434,96 
180005 Onvolledig behandeltraject 228,04

 

Onverzekerde zorg volwassenen.Wanneer er sprake is van onverzekerde zorg, krijg je geen vergoeding van je zorgverzekeraar. Wanneer je toch psychologische behandeling wilt,  betaal je de kosten van dit onverzekerd Product (OVP) zelf. Het tarief voor de onverzekerde zorg bedraagt € 114,41  per zitting. Er is hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

Jongeren tot 18 jaar. Voor 2021 is geen contract gesloten met de gemeente Den Haag en randgemeenten (regio Haaglanden). Wanneer u uw  kind wilt aanmelden bij de praktijk, is er geen verwijzing nodig van de huisarts.  Ik declareer rechtstreeks naar u als ouder(s). U kunt uw factuur niet indienen bij uw gemeente De kosten van behandeling betaalt u dus zelf: 114,41 per zitting.

Liefdesverdriet
Ik hanteer bij  liefdesverdriet het tarief van € 114,41 per zitting. Deze gesprekken worden vergoed door je zorgverzekeraar, wanneer je bent verwezen door je huisarts. Zonder verwijzing van de huisarts ontvang je maandelijks van de praktijk de nota.

Registratie
Ik ben geregistreerd als Gezondheidszorgpsycholoog BIG  Ik voldoe daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Prestatieafspraken met zorgverzekeraars
De praktijk declareert naar je zorgverzekeraar  via een bepaalde prestatie: Kort, Middel, of Intensief, elk met bijbehorende behandelduur en tarieven. Is er sprake van verzekerde zorg, dan zijn er drie behandeltrajecten (prestaties) die vergoed kunnen worden, afhankelijk van wat nodig is voor jou. Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die de praktijk heeft gemaakt met je zorgverzekeraar. In overleg met jou kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van de klacht(en) toch meer tijd vraagt. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face, e-health, of gemixed) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten.

Monitoring
Wanneer je kiest voor verzekerde zorg is het invullen van vragenlijsten, de zogenoemde ROM-metingen, (Rating Outcome Monitoring) aan het begin en aan het eind van de behandeling verplicht gesteld door de gecontracteerde zorgverzekeraars en de gemeente. Om alle belangen (die van jou en mij) zo goed mogelijk te behartigen, hecht ik er zeer aan om aan alle vereisten te voldoen.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Bel dan minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren af (niet per sms of whatsapp!). Bel je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf. Deze kosten  (E.95,-) kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar of de gemeente, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Eigen risico
Wanneer nog geen aanspraak is gedaan op je eigen risico zal bij de afrekening altijd eerst het eigen risico worden aangesproken, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. In 2021 bedraagt het verplicht eigen risico € 385,-.

Kinderen tot 18 jaar
In uitzonderlijke gevallen zal de praktijk een kind niet ouder dan 18 jaar in behandeling nemen. U krijgt van mij een factuur per sessie van E.114,41.

Voor 2021 is geen contract gesloten met de gemeente Den Haag en randgemeenten (regio Haaglanden). Wanneer u uw  kind wilt aanmelden bij de praktijk, is er geen verwijzing nodig van de huisarts.  Ik declareer rechtstreeks naar u als ouder(s). U kunt uw factuur niet indienen bij uw gemeente