Informatie voor de verwijzer

Informatie voor de verwijzer

 Verwijzing door de huisarts, bedrijfs- of verzekeringsarts voor behandeling in de basis GGZ blijft voor de zorgverzekeraars een harde eis. Gelukkig worden steeds meer mogelijkheden gecreëerd om op een juiste manier een patiënt te verwijzen waarbij de verwijzing aan alle criteria voldoet die de zorgverzekeraars stelt. Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij Zorgmail en ZorgDomein. De communicatie verloopt via deze beveiligde onlinetools.
Natuurlijk blijft de oorspronkelijke mogelijkheid van een verwijzing met een verwijsbrief bestaan. En neem gerust contact op als je iemand naar mij wilt verwijzen of wanneer je andere vragen hebt. Om je een inzicht te geven waaraan de verwijzing moet voldoen, zie de onderstaande lijst.

In de verwijzing moet staan:

  • Naam, functie, adres en AGB-code van de verwijzer
  • Datum (start behandeling binnen drie maanden)
  • Er wordt specifiek verwezen naar de Basis GGZ
  • Indicatie: is sprake van een DSM-5 stoornis?
  • Indicatie: korte omschrijving van de klachten
  • Indicatie: indien relevant: voorgeschiedenis apart, als bijlage
  • Vraagstelling
  • Naam, adres, geboortedatum en inschrijf- of verzekeringsnummer van de verzekerde
  • Handtekening van de verwijzer

Bereikbaarheid
Voor intercollegiaal overleg, bel: 06 49 30 51 28  , stuur een bericht via Zorgdomein, of stuur een mail naar : info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl.