Aanmelding en werkwijze

Aanmelding en werkwijze♦

Aanmelden
Je kan jezelf voor psychologische hulp aanmelden  via het aanmeldformulier.

Let op: wanneer je je aanmeld via het aanmeldformulier, bellen wij jou zo snel mogelijk om een eerste afspraak in te plannen. Hou daarbij rekening met de wachttijd.

Je kan je mij ook telefonisch of per mail bereiken voor aanmelding of vragen. Bel dan 06 49305128 of mail mij wanneer je vragen hebt: info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl.

Als je je hebt aangemeld maken we in een eerste gesprek samen een inventarisatie van wat er aan de hand is.  Wanneer dat duidelijk is, bied ik je een voorstel voor een behandelingstraject. Wanneer je je daarin kan vinden, begint de behandeling. De behandeling kan bestaan uit een aantal gesprekken, beeldbellen en/of eHealth. Een behandeltraject duurt zo kort mogelijk en niet langer dan dat jij nodig vindt.

Jouw huisarts kan de verwijsbrief rechtstreeks naar ons sturen via Zorgdomein (onze voorkeur)

Wil je voor dat eerste afspraak het volgende meenemen:

♦De verwijzing van je huisarts (wanneer we die niet al van jouw huisarts hebben ontvangen via Zorgdomein).

♦Het voorwaardenformulier van de praktijk (bijgevoegd bij de uitnodiging per email) ondertekend door jou.

♦Een geldig legitimatiebewijs.

♦De zorgpas van je zorgverzekering.

♦Een lijstje met medicatie die je gebruikt, als dat van toepassing is.

Je aanmelding wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Informatieverstrekking aan derden gebeurt uitsluitend met jouw instemming. Je hebt de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er geen informatie naar de zorgverzekeraar over de diagnose wordt doorgegeven.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Dat is geen probleem, maar we willen wèl dat je minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren afzegt per mail (niet per sms of whats-app!). De praktijk heeft namelijk een flinke wachtlijst en er kan dan op jouw tijdstip een andere cliënt worden geholpen. Bel je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf, ongeacht jouw reden voor afmelding. Deze kosten  ( 95,-) kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor het eerste gesprek. We hanteren deze regel streng.

Vragenlijsten
Aan het begin en aan het eind van de behandeling vraag ik je een paar vragenlijsten in te vullen over de klachten. Deze zogenaamde ROM metingen (Rating Outcome Monitoring)  zijn een vereiste door zorgverzekeraars en gemeente bij verzekerde zorg. .

Huisarts
Je kunt je aanmelden nadat je van je huisarts, bedrijfs- of verzekeringsarts een verwijzing hebt ontvangen voor behandeling in de basis GGZ. Aan het eind van elk behandeltraject maak ik een afsluitende rapportage. Uiteraard doe ik dat alleen met jouw toestemming.

Intake bij liefdesverdriet
Na je telefonische aanmelding of via het contactformulier overleggen we samen hoe het traject er uit gaat zien. Hiervoor heb je geen verwijzing via de huisarts nodig. Kijk verder op de speciale website over liefdesverdriet: https://liefdesverdrietpsycholoog.nl/

Strikt vertrouwelijk
Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Wat besproken wordt, valt dus onder het beroepsgeheim van de beroepsvereniging van psychologen (www.psynip.nl) en zonder de uitdrukkelijke toestemming van cliënten wordt aan derden geen informatie verstrekt.

Duur van het gesprek
Een individueel gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Voor dossiervorming, het maken van aantekeningen, voorbereiding op de sessie en administratie reken ik per gesprek 15 minuten. Vandaar dat ik voor een gesprek 60 minuten reken inclusief administratieve werkzaamheden.

Medewerkers praktijk

Hester Schaart, GZ psycholoog/praktijkeigenaar

Sibylla Kwaaitaal, praktijkcoördinator/administratieve ondersteuning