Aanmelding en werkwijze

Aanmelding en werkwijze in de kortdurende generalistische basis GGZ♦

Aanmelden
Je kan jezelf voor psychologische hulp aanmelden  via het aanmeldformulier.

Let op: wanneer je je aanmeld via het aanmeldformulier, bellen wij jou zo snel mogelijk om een eerste afspraak in te plannen. Hou daarbij rekening met de wachttijd.

Jouw huisarts kan jou ook direct door verwijzen via Zorgdomein. Dit is een digitaal systeem dat zorgverleners helpt bij het regelen en door verwijzen van de juiste zorg naar de juiste zorgverleners. Wanneer jouw huisarts heeft verwezen via Zorgdomein, moet je daarbij  zelf ook nog een mail sturen naar mijn praktijk.

Je kan je mij ook telefonisch of per mail bereiken voor aanmelding of vragen. Bel dan 06 49305128 of mail mij : info@praktijkvoorpsychologieschaart.nl. 

Zo snel als mogelijk krijg je een antwoord op je mail. Als je je hebt aangemeld maken we in een eerste gesprek samen een inventarisatie van wat er aan de hand is.  Voor dat eerste gesprek (intake), ontvang je van mij een vragenlijst, waarop jij alvast noteert waar je last van hebt en hoopt te bereiken met therapie. Deze ingevulde vragenlijst stuur je alvast beveiligd  retour, zodat ik ons gesprek goed kan voorbereiden.

Na het intakegesprek, bied ik je een voorstel voor een behandelingstraject. Wanneer je je daar kan vinden in dit behandelplan, begint jouw behandeling. Als je bent verwezen door je huisarts, ben ik verplicht om jouw huisarts op de hoogte te stellen van de start van de behandeling.  De behandeling kan bestaan uit een aantal gesprekken, beeldbellen, wandelen en/of eHealth. Een behandeltraject duurt zo kort mogelijk en niet langer dan dat jij nodig vindt.

Wil je voor dat eerste afspraak het volgende meenemen:

♦De verwijzing van je huisarts (wanneer we die niet al van jouw huisarts hebben ontvangen via Zorgdomein).

♦Het voorwaardenformulier van de praktijk (bijgevoegd bij de uitnodiging per email) ondertekend door jou.

♦Een geldig legitimatiebewijs.

♦De zorgpas van je zorgverzekering.

♦Een lijstje met medicatie die je gebruikt, als dat van toepassing is.

Je aanmelding wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Informatieverstrekking aan derden gebeurt uitsluitend met jouw instemming. Je hebt de mogelijkheid een privacyverklaring te tekenen waardoor er geen informatie naar de zorgverzekeraar over de diagnose wordt doorgegeven.

Annulering
Bent je plotseling verhinderd? Dat is geen probleem, maar we willen wèl dat je minimaal een werkdag (24 uur) van tevoren afzegt per mail (niet per sms of whats-app!). De praktijk heeft namelijk een flinke wachtlijst en er kan dan op jouw tijdstip een andere cliënt worden geholpen. Bel je niet of te laat, dan betaal je de gereserveerde tijd zelf, ongeacht jouw reden voor afmelding. Deze kosten  ( 95,-) kan je niet declareren bij de zorgverzekeraar, zij vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Dit geldt ook voor het eerste gesprek. We hanteren deze regel streng.

Huisarts
Je kunt je aanmelden nadat je van je huisarts, bedrijfs- of verzekeringsarts een verwijzing hebt ontvangen voor behandeling in de basis GGZ. Aan het eind van elk behandeltraject maak ik een afsluitende rapportage die naar huisarts wordt gestuurd.  Uiteraard doe ik dat alleen met jouw toestemming.

Intake bij liefdesverdriet
Na je telefonische aanmelding of via het Contactformulier overleggen we samen hoe het traject er uit gaat zien. Hiervoor heb je geen verwijzing via de huisarts nodig. Kijk verder op mijn speciale website over liefdesverdriet.

Strikt vertrouwelijk
Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Wat besproken wordt, valt dus onder het beroepsgeheim van de beroepsvereniging van psychologen (www.psynip.nl) en zonder de uitdrukkelijke toestemming van cliënten wordt aan derden geen informatie verstrekt.

Duur van het gesprek
Het intakegesprek duurt 90 minuten. Een individueel behandelgesprek duurt ongeveer 45 minuten. Voor dossiervorming, het maken van aantekeningen, voorbereiding op de sessie en administratie reken ik per gesprek 15 minuten. Vandaar dat ik voor een gesprek 60 minuten reken inclusief administratieve werkzaamheden.

Soms is het wenselijk dat in de therapie je partner, een ouder of goede vriend mee wordt gevraagd. We bespreken natuurlijk eerst of jij dat fijn vindt. Mijn ervaring is dat het betrekken van iemand uit jouw netwerk in de behandeling een grote helpende factor kan zijn.

Crisis Wanneer het echt niet goed met je gaat, kan je  mij tijdens kantooruren bellen. Indien nodig nemen we contact op met jouw huisarts, die de crisisdienst van de GGZ kan inschakelen. Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de huisartsenpost Hadoks: 070 346 96 69 (spoedlijn huisartsen)

Tijdens mijn vakanties kunt u ook hier het nummer van de waarneming vinden.

Afronding behandeling. Wanneer jouw behandeltraject is afgerond, kan het invullen van vragenlijsten een onderdeel zijn van de afronding. Na het laatste gesprek waarin we jouw behandeldoelen evalueren, terugblikken op de therapie en een eventueel terugvalpreventieplan bespreken, sturen we jouw huisarts een korte brief over jouw therapie en het verloop daarvan. Dit doen we uiteraard alleen met jouw toestemming.

Medewerkers praktijk

Hester Schaart, GZ psycholoog/praktijkeigenaar

Sibylla Kwaaitaal, praktijkcoördinator/administratieve ondersteuning